Geestelijk Verzorging Aardbevingsgebied Groningen (GVA Groningen) biedt jou de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan één van de meest innovatieve vormen van geestelijke verzorging die we op dit moment in Nederland hebben. De context: een trage ramp waar sprake is van moreel falen, verlieservaringen en een complex vervlochten thematiek waar politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen direct, diep en langdurig ingrijpen op mensenlevens. Het bieden van perspectief en zin aan hen die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning staan centraal. Je ziet nieuwe vormen van existentiële schade en geestelijke veerkracht en samen met het team doordenk je de rol van geestelijke verzorging en geef je daar vorm en uitvoering aan. Kortom een bijzondere baan voor geestelijk verzorgers die van uitdagingen houden!

Het team
Het team zal de komende maanden aangevuld worden met extra geestelijk verzorgers en administratieve ondersteuning. De verwachte omvang zal zo’n 5 fte bedragen. Een hoge mate van zelfstandigheid en goed kunnen samenwerken zijn in deze functie onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn essentiële eigenschappen waar je als geestelijk verzorger over dient te beschikken.

Werkplek
In de afgelopen 4 jaar is hard gewerkt aan het mogelijk maken van geestelijke verzorging voor de bewoners en andere betrokkenen die wonen en werken in het Groningse gaswinningsgebied. Een prachtig gebied met weidse uitzichten, nuchtere Groningers en een rijke historie. Om de ondersteuning optimaal vorm te kunnen geven en van de schoonheid van het landschap te genieten moet je in bezit zijn van een rijbewijs. Je zult voor een werkplek o.a. gebruikmaken van de Proatbus, buurtcentra en bibliotheken. Daarnaast zal GVA Groningen een werkplek betrekken waar vanuit je je werk en presentie kunt vormgeven.

Methodiek
Tijdens de opstartperiode is er een methodiek ontwikkeld die ons werk inhoud en richting geeft. We richten ons op vier type werkzaamheden: presentie, begeleidingswerk, ontwikkelen en opzetten van samenwerkingsverbanden en het bijdragen aan gemeenschapsverhalen over de gevolgen van de gaswinning vanuit zingevingsperspectief.

Wat ga je doen?
• Je ontwikkelt steeds nieuwe laagdrempelige presentie activiteiten om zoveel mogelijk betrokkenen te bereiken, contact te maken, en op een open en ondersteunende wijze hun verhalen te beluisteren. Daarbij geldt: het gaat er niet om wat je voor iemand doet, maar wie je voor iemand bent.
• Je begeleidt bewoners, gezinnen, gemeenschappen, groepen en betrokken professionals op het terrein van zingeving en levensvragen in relatie tot de situatie in het gaswinningsgebied. Dat kan individueel en in groepen, waarbij veel vormen mogelijk zijn.
• Je bouwt door aan samenwerkingsverbanden met een veelheid van organisaties die in het gebied actief zijn. Denk daarbij aan de specifieke organisaties rondom de aardbevingsproblematiek, diverse bewonersorganisaties, welzijns- en zorgorganisaties. Je activiteiten zijn gericht op het gezamenlijk bieden van optimale zingevingszorg op diverse niveaus.

• Je levert een bijdrage aan de doorlopende analyse van wat de impact van de
gaswinningsproblematiek op existentieel niveau inhoudt, om die inzichten steeds opnieuw in
diverse vormen en gelegenheden te delen met bewoners en betrokkenen.

Wat breng je mee?
• Je bent een SKGV-geregistreerde geestelijk verzorger
• Je bent een teamspeler en staat positief tegenover multidisciplinaire samenwerking
• Je heb aantoonbare ervaring als geestelijk verzorger in een complexe context
• Je bent in een dergelijke context in staat zelfstandig en creatief je netwerk op te bouwen, je
werk vorm te geven en jezelf staande te houden
• Je bent bekend met werk op basis van presentie, het liefst in de extramurale context
• Je bent enthousiast over de meerwaarde van groepswerk en hebt daar ervaring mee
• Je hebt ideeën over en ervaring met het gebruik van (sociale) media in extramurale context
• Je hebt een open, doorleefde levensbeschouwing, die je helpt om overeind te blijven en
richting te vinden in lastige situaties, en je kunt deze goed verwoorden
• Je hebt kennis van de provincie Groningen, de cultuur, haar bewoners en bent op de hoogte
van de gevolgen van de gaswinning. Liefst ben je afkomstig uit of woonachtig in Groningen of
directe omgeving. Gronings spreken is een pré.
• Je bent bereid om, wanneer nodig, in de avonden en incidenteel in de weekenden te werken.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs

Wat bieden wij?
• Een mogelijkheid om met nieuwe methodieken te werken in een kleine organisatie met
gedreven collega’s.
• Een uitdagende functie waarbinnen veel ruimte is voor ontwikkeling en eigen inbreng. Er is
inhoudelijke ondersteuning vanuit het team.
• Voor deze functie volgen we de salariëring van de CAO Ziekenhuizen.
• Het gaat in eerste instantie om een tijdelijk contract met uitzicht op verlenging

De organisatie
Als geestelijk verzorger ben je t/m 31 december 2022 werkzaam bij Solidair Groningen & Drenthe, de
penvoerder van GVA Groningen. Vanaf 2023 zal GVA Groningen inclusief medewerkers
ondergebracht worden bij een bestaande organisatie of wordt verzelfstandigd. Voor de komende
jaren is financiering verzekerd.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjo van Bergen, geestelijk verzorger en teamleider bij GVA Groningen tel. 06 38007859 (bereikbaar van 27 juni t/m 2 juli) en Gerard Agterkamp, projectleider bij GVA Groningen en coördinator bij Solidair Groningen & Drenthe tel. 06-22907123.

Solliciteren
Stuur je sollicitatie en cv voor zondag 3 juli 2022 naar Solidair Groningen & Drenthe via
info@solidairgroningendrenthe.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 11 juli 2022
in Hotel Spoorzicht & Spa te Loppersum.