wat kunnen we voor jou betekenen?

Dit is wat we doen

  • Aanwezig zijn bij buurt- en wijkbijeenkomsten
  • Gesprekken aan de keukentafel
  • Crisissituaties
  • Telefonisch consult
  • Meedenken met organisaties die werken met mensen in het bevingsgebied

Wij bieden trainingen aan voor vrijwilligers en professionals die gericht zijn op het herkennen van zingevingsvragen.

Wij werken samen met GV Thuis, Geestelijk verzorgers-thuis in Groningen

de achterliggende gedachte

Waarom

Groningers zijn geen klagers, maar de sociaal-emotionele nood is onmiskenbaar aanwezig. Vaak krijg je te maken met onduidelijkheid omtrent versterkingsmaatregelen. Misschien is er wel sprake van sloop en nieuwbouw. Dat heeft vaak een behoorlijke impact. Daarbovenop komt de administratieve rompslomp (soms inclusief bezwaarschriften e.d.) waar iedere getroffen inwoner mee te maken krijgt. Dit alles versterkt het gevoel van onveiligheid, onmacht en teleurstelling. Geestelijk verzorgers zijn er om die gevoelens een plek te geven en daar mee om te gaan.