Netwerk en Samenwerking

Waardevolle uitwisseling

In het aardbevingsgebied werkt een flink aantal organisaties, deels rondom de gaswinning en de bevingen, maar ook breder, bewonersondersteuning, welzijn en zorg, toekomstinitiatieven. Sinds onze start in het najaar van 2018 spraken we met veel van die organisaties.
Soms is het gewoon contact, maar waar dat kan en waar dat relevant is werken we graag samen.
Soms heel klein rondom een enkele situatie, soms veel intensiever.
Vaak zijn het de mensen in de organisaties waar we contact mee hebben. Die contacten zijn vaak warm en er kan van alles in uitgewisseld worden, al dan niet werk-gerelateerd.

Ook geïnteresseerd om een keer uit te wisselen en te onderzoeken of we samen op kunnen trekken? We staan open voor samenwerking, rondom specifieke situaties, om te sparren, om uit te wisselen, om verhalen te beluisteren.