Gronings Perspectief 2021: drie opvallende uitkomsten

‘Vluchten groeit, vertrouwen daalt’

 

Gronings Perspectief is een meerjarig onderzoek naar gezondheid, veiligheidsbeleving en toekomstperspectief van bewoners in alle Groninger gemeenten. Het onderzoek wordt door dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd, in samenwerking met het Sociaal Planbureau Groningen en de GGD Groningen. In het eindrapport van fase 2 staan enkele verontrustende conclusies.

 

  1. Vertrouwen in coronabeleid
    In de metingen van maart en september 2020 zijn ook vragen over COVID-19 opgenomen. Het COVID-virus veroorzaakt meer onveiligheidsgevoelens dan de gaswinning. Het verschil dat we zien voor respondenten zonder schade halveert echter voor respondenten met meervoudige schade. Het vertrouwen in het COVID-19-beleid van de overheid is bij mensen met meervoudige schade door de gaswinning is ook significant lager dan bij mensen zonder schade.
  1. Vluchten uit aardbevingsgebied
    Na drie jaar onderzoek wordt nu voor het eerst geconstateerd dat respondenten overwegen te verhuizen of daadwerkelijk verhuisd zijn. Na zes tot acht jaar geploeter met instanties en procedures hebben mensen de grens bereikt of overschreden van wat men aankan. De gezondheid, het welzijn en het woongenot zijn blijvend teveel verstoord. Men vlucht uit het gebied.
  1. Systeemslachtoffers
    De gezondheidsachterstand van bewoners met meervoudige schade is over het algemeen verbeterd. Toch blijkt er nu een specifiekere subgroep te zijn met een forse gezondheidsachterstand: de bewoners die zich in langdurige schadetrajecten bevinden. We kunnen daar spreken van systeemslachtoffers.

Het hele rapport lezen? Kijk op www.groningsperspectief.nl