Wij zijn op zoek naar een Ambulant Geestelijk Verzorger (m/v/x) Aardbevingsgebied Groningen (18-36 p.w.)
Je kunt nog solliciteren tot 11 maart 2024!

Wie we zijn en wat we doen

De gaswinning raakt mensen niet alleen in hun huizen, maar ook in hun bestaan. Naast dat de basisveiligheid van hun thuis wegvalt, voeren ze vaak een lange en complexe strijd om duidelijkheid te krijgen over de staat van hun huis en daar een goede oplossing voor te krijgen. Zij moeten zich te midden van dit alles verhouden tot hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe een uitkomst niet nabij, maar onbereikbaar lijkt in een te ingewikkeld of falend systeem. Dit heeft invloed op hoe mensen het leven en hun plek hierin bezien. Geestelijk verzorgers begeleiden mensen die als gevolg van de gaswinningsproblematiek moeite hebben nog perspectief en zin te ervaren in hun leven.

Stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied (GVA) Groningen is een jonge organisatie die voortbouwt op de kennis en ervaring die geestelijk verzorgers de afgelopen vier jaar hebben opgebouwd in het gebied. We werken in een team van 5 geestelijk verzorgers zelfstandig binnen het gehele getroffen gebied in de provincie Groningen. We werken binnen een nieuw (extramuraal) werkveld binnen de context van de trage ramp die zich voltrekt rondom de gaswinning. Onze missie is om de levens- en zingevingsvragen die spelen rondom de gevolgen van de gaswinning -óók op systeemniveau- te (laten) herkennen en erkennen om zo bewoners, professionals, lokale gemeenschappen en organisaties te ondersteunen en een positieve bijdrage te leveren aan het herstel van perspectief, vertrouwen, veiligheid en veerkracht.

De functie

Je functie zal uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Je begeleidt mensen die te maken hebben met zingevings- en levensvragen als gevolg van de gaswinningsproblematiek individueel, in groeps- of gezinsverband of door hun professionele betrokkenheid
 • Je bent aanwezig in de provincie middels presentiewerk om zo -al dan niet met de proatbus- ruimte en erkenning te bieden om verhalen te kunnen delen op straat, tijdens bewonersbijenkomsten en op markten, dorpsfeesten, etc.
 • Je hebt een deelgebied en gemeente onder je hoede. Dit betekent dat je precies op de hoogte bent van de situatie met betrekking tot de versterkingsoperatie, sloop-nieuwbouw en de wisselwoningen en wat dit met de bewoners doet
 • Je staat in nauw contact en werkt samen met bewonersbegeleiders van de gemeente, NCG, Stut & Steun, GBB, kerken, maatschappelijk werk etc., zodat jullie elkaar weten te vinden t.b.v. verwijzing en de (gezamenlijke) organisatie van bijeenkomsten etc. Waar nodig ondersteun je medewerkers en vrijwilligers bij levens –en zingevingsvragen die ontstaan door hun werk binnen deze context
 • Je ontplooit zelf of reageert op kansen om de dimensie van betekenis en zingeving te agenderen tijdens bijeenkomsten, gesprekken, interviews en via sociale media en de eigen website
 • Je ontwikkelt modules, lezingen etc. voor professionals en vrijwilligers ten behoeve van de (h)erkenning van en omgang met zingevings- en levensvragen
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies op dit gebied aan beleidsmakers en bestuurders
 • Je draagt bij aan onderzoek en theorie-, methode- en methodiekvorming binnen het nieuwe werkveld

Wat we vragen

Om in dit nieuwe werkveld en binnen een jonge organisatie tot wasdom te kunnen komen, zoeken wij een een ondernemende geestelijk verzorger, die:

 • Aantoonbare ervaring heeft als geestelijk verzorger binnen een complexe, gevoelige en gepolitiseerde context
 • In een dergelijke context in staat is zelfstandig en creatief een eigen netwerk op te bouwen, eigen werk vorm te geven en zichzelf staande te houden
 • Een open en doorleefde levensbeschouwing heeft (die helpt om overeind te blijven en richting te vinden in lastige situaties) en deze goed kan verwoorden
 • Kennis heeft van de provincie Groningen, de cultuur, haar bewoners en op de hoogte is van de gevolgen van de gaswinning
 • Bekend is met werk op basis van presentie, het liefst in de extramurale context
 • Enthousiast is over de meerwaarde van groepswerk en daar ervaring mee heeft
 • Ideeën heeft over en ervaring heeft met het gebruik van (sociale) media in extramurale context
 • Een teamspeler is en positief staat t.o.v. multidisciplinaire samenwerking
 • Ook eventueel in de avonduren en in het weekend beschikbaar is
 • Geregistreerd staat bij de SKGV
 • In het bezit is van een rijbewijs

Wat we bieden

Een uitdagende functie als geestelijk verzorger voor 18 tot 36 uur per week waarbij:

 • Je van betekenis kan zijn voor zij die getroffen zijn door de gaswinning;
 • Je de mogelijkheid krijgt om nieuwe theorieën en methodieken te ontwikkelen met gedreven collega’s en onderzoekers en een heel nieuw werkveld op de kaart te zetten;
 • Je werkt binnen een team met een hart voor Groningen, de bewoners en elkaar
 • Veel ruimte is voor eigen ontwikkeling, inbreng en initiatieven

Voor deze functie volgen we de salariëring van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijk dienstverband dat bij gebleken geschiktheid binnen 6 maanden omgezet wordt in een dienstverband voor de looptijd van de verstrekte subsidie (30 november 2026).

Meer weten en reageren?

Een meeloopdag en referentiecheck zijn onderdeel van de procedure. De eerste ronde voor de sollicitatiegesprekken vindt plaats op 21 december. We vragen je hier rekening mee te houden in je planning. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Naomi van den Steen, teamleider, tel. 06-42457173 of Nicole van Eijkern, voorzitter van het bestuur van Stichting GVA Groningen tel. 06-12245095.

Enthousiast?

Stuur dan je motivatiebrief en cv uiterlijk 10 maart naar: info@gvagroningen.nl

Open de Vacature Ambulant Geestelijk Verzorgers als PDF bestand
[bestand opent in nieuw venster]