Thema Kiezen – 4e opdracht

Het laatste subthema in het thema kiezen: kijk eens vanuit de kant van het gekozen worden. We hebben de Kamerverkiezingen net achter de rug, we hebben degenen die gekozen werden de laatste dagen uitgebreid aan het woord gezien en gehoord. Hoe zou dat zijn, gekozen worden?
Het speelt ook in het aardbevingsgebied. Hoe is het in het aardbevingsgebied, als de keuze op jou valt, om snel te gaan versterken, of om verder te vertragen? Of je bovenop of onderop de stapel komt? Of je wel of niet in aanmerking komt voor een ruime vergoeding? Als enige van je straat, of als enige niet? Daar hoeft je schrijfoefening niet over te gaan, maar het is voor ons in Groningen nu wel de realliteit.
Zullen we starten?

Maak eerste je schrijfhand – en hersens los door 10 minuten achter elkaar te schrijven. Kies je eigen beginzin. even lekker je gedachten laten uitrazen, en de schrijfspieren opwarmen.

Jouw momenten
Voor de volgende oefening ga je terug naar momenten dat jij uitgekozen werd. Was je klassenvertegenwoordiger, keeper in je elftal, het pispaaltje van de groep, de woordvoerder bij de inspraakavond, had je het winnende lot, of was je gewoon de allerliefste van de wereld? Maak een lijstje.

Belevingsbeschrijving
We gaan nu een of een paar belevingsbeschrijvingen maken van die momenten van gekozen worden. Een belevingsbeschrijving is iets dat je beleefd hebt, dat je opschrijft alsof je het op dit moment beleeft. Je schrijft in de tegenwoordige tijd. Je vertelt waar je bent, met wie in welke omgeving, hoe het eruitziet, wat je hoort, ziet, voelt, ruikt. En je beschrijft vanuit je eigen oogpunt wat er gebeurt. Je schrijft dus vanuit de ervaring zelf wat je waarneemt, wat je denkt, voelt, wilt, doet.

  • Schrijf één belevingsbeschrijving van een jeugdherinnering. Gebruik ook de taal die je toen gebruikt zou hebben.
  • Schrijf er nog één die recent gebeurd is.

Afronding van het thema Kiezen
Lees nu alles wat je over kiezen geschreven hebt, deze afgelopen weken.
Kies één woord dat centraal heeft gestaan in jouw teksten over kiezen. Maak daar een gedicht van. Schrijf de letters van dat woord onder elkaar. Elke letter is de beginletter van een zin. Samen vormen de zinnen jouw afsluitende gedicht over kiezen.

Een voorbeeld van een woordgedicht, gevonden op internet:

In de maand april weer een nieuw schrijfthema!