Bron: Lopsternijs
Vanaf zaterdag 1 december zijn in Groningen twee geestelijk verzorgers actief voor iedereen die zich gedupeerd weet door de gevolgen van de gaswinning. Dit zijn Jitse van der Wal uit Appingedam en Melissa Dales uit Loppersum. Enkele jaren geleden ontstond vanuit Platform Kerk & Aardbeving het initiatief om tot aanstelling van geestelijk verzorgers te komen. Vanaf zaterdag 1 december treden de eersten aan.

Op zaterdag 8 december zullen Jitse en Melissa aanwezig zijn van 10.00-17.00 op de kerstmarkt in Loppersum. Ze zullen te vinden zijn in de “proathouk” in de hal van de Waardevol Leven gemeente. Wees welkom om kennis te maken en een kop koffie te drinken.

Waarom geestelijk verzorgers? Wat doet een geestelijk verzorger? En waarom zou je contact zoeken met een geestelijk verzorger?
Melissa: Een geestelijk verzorger is een specialist op het gebied van levensvragen. Levensvragen zijn vragen over- en aan het leven. Hierbij kun je denken aan “Wat wil ik mijn kinderen meegeven in de opvoeding en waarom?” of “Hoe kan ik me (weer) veilig voelen in mijn huis nu er schade is door bevingen?” Vaak komen mensen zelf uit hun levensvragen, door bijvoorbeeld te praten met vrienden en familie, door rituelen (een kaarsje branden bij de foto van een overleden dierbare bijvoorbeeld) en door tijd. Soms lukt het echter niet om grote vragen en plek te kunnen geven, om wat voor reden dan ook. Vaak zien we dat mensen die vastlopen in deze grote vraagstukken ook vastlopen in het leven zelf en lichamelijke/psychische klachten kunnen gaan ontwikkelen. De geestelijk verzorger kan dan de partner zijn die een nieuw perspectief op de vraag kan helpen ontdekken, krachtbronnen bij mensen kan aanboren en een luisterend oor kan bieden zodat de vraag gehoord kan worden.
Jitse: Zeker in onze regio zijn vragen rond leefbaarheid nu zomaar levensvragen. Je huis als veilige plek kan door alle schade of door de noodzaak van versterking of sloop dat ineens niet meer zijn. Je eigen stad of dorp verandert door wat er gedaan moet worden sterk. Je voelt je vreemd in je eigen leefomgeving. Dat kan vragen oproepen, verhalen losmaken, waar wij een open oor voor hebben.

Beide geestelijk verzorgers zijn parttime aangesteld. Is het voldoende om twee parttime geestelijk verzorgers in het Groningen actief te hebben?
Melissa: Nee, we weten nu al dat we onvoldoende tijd zullen hebben om alles te kunnen doen wat we zouden willen, we zullen daarom zo goed mogelijk in kaart gaan brengen waar onze uren aan op gaan en wat we nodig zouden hebben om wel te kunnen bieden wat we aan zorg en aandacht zouden willen verlenen.
Jitse: We zijn pioniers, die eerst voor een jaar op pad gestuurd worden. Het is duidelijk, dat onze beschikbare tijd te weinig is om er voor alle mensen in de knel te kunnen zijn. Ook hebben wij aan te schuiven bij instanties die gaan voor de zorg aan mensen in deze omgeving.
En ook de grootte van de regio waarin de gevolgen van de gaswinning impact hebben maakt, dat wij dat nooit kunnen behappen. Er zal vast meer menskracht nodig zijn.

Moet je iets met geloof of kerk hebben om contact te hebben met een geestelijk verzorger?
Melissa: De manier waarop ik naar religie kijk is de volgende: Religie is een betekenissysteem van waaruit mensen invulling geven aan hun leven. Het zijn als het ware de kleurpotloden waarmee de kleurplaat van het leven wordt ingekleurd. Net als dat Humanisme, Atheïsme en algemene spiritualiteit dat kunnen zijn. Het is voor mij als geestelijk verzorger van belang om kennis te hebben van religie, zodat ik met mensen in gesprek kan over wat het voor hen betekend, hoe ze kleur geven aan hun leven als het ware. Religie is een inspiratiebron, net als boeken, muziek, natuur, mensen dat kunnen zijn.
Jitse: Nee, wij zijn er voor iedereen. Dat is ook de houding van de mensen van het Platform Kerk & Aardbeving. Daar sluiten wij bij aan. Zelf leef en werk ik vanuit het christelijk geloof als houvast en inspiratiebron. Daarom wil ik in mijn werk als geestelijk verzorger er juist voor iedereen zijn, zoals Jezus ook alle mensen op het hart had.

Op welke manier kan contact worden opgenomen met Melissa Dales of Jitse van der Wal?
Je kunt ons bellen en mailen op 06 3800 9690, m.dales@gvagroningen.nl (Melissa) en op 06 3800 7859, j.vanderwal@gvagroningen.nl (Jitse).