Vorige week is er door het Tweede Kamerlid Pieter Grinwis, namens de ChristenUnie een motie ingediend die medeondertekend is door Agnes Mulder (CDA) en Sandra Beckerman (SP). Zij stellen in de motie dat de geestelijke zorg voor Groningers, die te maken hebben met de gevolgen voor de gaswinning, duurzaam vormgegeven moet worden. Klik hier voor de motie. 

Vandaag (20-04-2021) van 15.00 tot 15.45 wordt er in de Tweede Kamer over de motie gestemd. GVA Groningen wil de komende jaren zich niet bezig hoeven te houden met het werven van inkomsten, maar met het ondersteunen en begeleiden van Groningers die door de gevolgen van de gaswinning sociaal emotionele schade hebben opgelopen. 

We hopen dat de Kamer de motie zal aannemen zodat we opnieuw de gesprekken kunnen voeren met belanghebbende partijen zoals ministeries en lokale bestuurders. Samen met GV-thuis maakt GVA Groningen zich sterk om de nood die er is te verzachten door te begeleiden bij zingeving en te werken aan veerkracht en perspectief.