Nog steeds moreel systemisch falen van onze overheid

In Groningen is het vijf voor twaalf. Opnieuw bevingen in de afgelopen weken, opnieuw een debat in de Tweede Kamer over de afhandeling van de schade en de nodige versterkingen, opnieuw een onderzoeksrapport dat de schade aan de levens van de Groningers aantoont, zowel bewoners als professionals. Nederlanders die in Groningen wonen voelen zich in toenemende mate achtergesteld. Voor velen is het geen vijf voor, maar vijf over twaalf. Wat moet er gebeuren om het tij te keren?

Wetenschappers Stroebe en Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen die onderzoek deden naar de gedupeerden van de gaswinning noemen deze mensen ‘systeemslachtoffers’.

De Groninger Bodem Beweging (GBB), het Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis hebben op de vooravond van het debat een sociaal handvest opgesteld. https://issuu.com/dvhn/docs/sociaal_handvest_groningen_gbb_gasberaad_veh/3

Het huidige overheidssysteem veroorzaakt morele schade bij mensen die met de aardbevingen te maken hebben. De grond onder hun bestaan schudt keer op keer. Maar de schade is nog groter. Het is onze overheid, van alle Nederlanders, die hier verantwoordelijk is voor de voortdurende en verhevigende schade.

Tijd voor GVA Groningen om ons uit te spreken. Geestelijk verzorger Alina de Roo aan het woord:

In Groningen is het vijf voor twaalf