Geestelijk verzorger Aardbevingsgebied Groningen

Je kunt nog solliciteren tot 25 augustus!

Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen zoekt een nieuwe collega Geestelijk verzorger (m/v) voor 16-18 uur per week.

De werkplek
Je wordt toegevoegd aan een team dat nu bestaat uit twee geestelijk verzorgers, een contactpersoon kerken en een projectleider. Je hebt als geestelijk verzorger specifiek aandacht voor zingeving- en levensvragen rondom de gevolgen van de gaswinning in de provincie Groningen. Het gaat hier om extramurale geestelijke verzorging in de nulde/eerstelijns zorg. In samenwerking met diverse zorgprofessionals en organisaties zoals GV-thuis, gemeenten, belangen- en zelforganisaties ondersteun en begeleid je mensen die hun leven vorm moeten geven in het aardbevingsgebied. Je werkt vanuit huis, vanuit de auto, vanuit de Proatbus en op diverse locaties binnen ons werkveld. Kortom je werkplek is flexibel.

Werkzaamheden
Je bent van betekenis voor bewoners en organisaties in de provincie Groningen door:

 • Laagdrempelige aanwezigheid (presentie), zodat ondersteuning op het gebied van zingeving- en levensvragen zo toegankelijk mogelijk kan worden aangeboden aan diegenen die dat het hardste nodig hebben
 • Diverse vormen van begeleiding en ondersteuning die passend zijn bij zingeving- en levensvragen in direct en indirect contact met bewoners
 • Het creëren van een (lokale) verwijsstructuur en het verwijzen van bewoners richting samenwerkingspartners als Sociale Teams, GBB, Stut en Steun, SWD, GGD, GGZ en andere hulpverleningsorganisaties
 • Het benoemen van de zingevende dimensie van vraagstukken en deze te agenderen tijdens bijeenkomsten, gesprekken, interviews en via sociale media en eigen website
 • Kennisoverdracht, handvatten en uitwisseling op het gebied van (h)erkenning van zingevings- en levensvragen aan/met vrijwilligers en professionals
 • Bij te dragen aan de (visie)ontwikkeling van GVA Groningen door bijvoorbeeld gesprekken met collega’s, samenwerkingspartners, beleidsmakers, en bestuurders

Wij zoeken iemand die:

 • Geregistreerd staat als geestelijk verzorger bij de SKGV
 • Een teamspeler is en positief staat t.o.v. multidisciplinaire samenwerking
 • Aantoonbare ervaring heeft als geestelijk verzorger in een complexe, gevoelige en gepolitiseerde context
 • In een dergelijke context in staat is zelfstandig en creatief een eigen netwerk op te bouwen, eigen werk vorm te geven en zichzelf staande te houden
 • Bekend is met werk op basis van presentie, het liefst in de extramurale context
 • Enthousiast is over de meerwaarde van groepswerk en daar ervaring mee heeft
 • Ideeën heeft over en ervaring met het gebruik van (sociale) media in extramurale context
 • Een open en doorleefde levensbeschouwing heeft (die helpt om overeind te blijven en richting te vinden in lastige situaties) en deze goed kan verwoorden
 • Kennis heeft van de provincie Groningen, de cultuur, haar bewoners en op de hoogte is van de gevolgen van de gaswinning
 • Ook eventueel in de avonduren en in het weekend beschikbaar is
 • In het bezit is van een rijbewijs

Dit bieden wij
Wij bieden een uitdagende functie waarin veel ruimte is voor ontwikkeling en eigen inbreng. Er is inhoudelijke ondersteuning vanuit het team en de begeleidingscommissie GVA Groningen. Voor deze functie volgen we de salariëring van de CAO Ziekenhuizen.

Meer informatie kun je vinden op WWW.RELIWERK.NL